کد: 48983

پرسش

مجموعه‌ی زیر را چگونه می‌توانیم به صورت ریاضی بنویسیم؟
(0و3و8و15و...)

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود، جواب را به صورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : جمعه 24/11/1382 | پاسخ : جمعه 1/12/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName