کد: 48982

پرسش

در مورد وزن ایده ال مطالبی را بدانم

پاسخ

در مورد محاسبه ی وزن ایده آل برای خودتان ( 19 تا 24 سال ) مجذور قدتان به سانتیمتر را ضرب در عدد 5/21 بكنید. عدد بدست آمده وزن ایده آل برای شما است.
كارشناس تغذیه تبیان

مشاور : خانم ولدخاني | پرسش : جمعه 24/11/1382 | پاسخ : چهارشنبه 29/11/1382 | | | 0 سال | تغذيه | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName