• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48981

پرسش

چگونه باید برای جمله های ماضی سوال بسازیم؟

پاسخ

با سلام،
دوست من برای سؤالی كردن جملات كافی است توجه كنید كه آیا در جمله فعل كمكی دارید یا خیر . اگر جمله دارای فعل كمكی بود فعل كمكی را به ابتدای جمله بیاورید و باقی جمله را به همان شكل قبلی نگه دارید، مثلا :
.I have been there a long time
فعل كمكی have را به ابتدا می آوریم :
?Have I been there a long time
اما اگر در جمله فعل كمكی نداشتیم، یا با استفاده از كلمات پرسشی مناسب ( .... ,what, who, how many, how much ) سؤال خود را میپرسیم و یا با استفاده از فعل كمكی مربوط به آن زمان ( كه البته در جمله نیست و باید از روی زمان جمله خودمان آن را تشخیص دهیم ) ، مانند:

I had three pencils
?How many pencils did you have

I went there yesterday.
Did you go there yesterday?

توجه كنید كه در جمله دوم فعل كمكی did را نداشتیم و ما خودمان از روی زمان فعل go فهمیدیم كه جمله گذشته ساده است و از فعل كمكی مناسب آن زمان استفاده نمودیم.

موفق باشید.

مشاور : بهداد | پرسش : جمعه 24/11/1382 | پاسخ : شنبه 25/11/1382 | راهنمایی | | 0 سال | انگليسي | تعداد مشاهده: 121 بار

تگ ها :

UserName