کد: 48918

پرسش

وزن70 قد 170
می خواهم به وزن دلخواه برسم مرراهنما یی كنید

پاسخ

وزن ایده آل شما 68 است، پس فقط با وزن ایده آلتان 2 كیلو فاصله دارید.
كارشناس تغذیه تبیان

مشاور : خانم ولدخاني | پرسش : پنج شنبه 23/11/1382 | پاسخ : چهارشنبه 29/11/1382 | | | 0 سال | تغذيه | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName