• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48883

پرسش

مقادیر (sinx+cosx) بین چه اعدادی متغیراست؟چرا؟

پاسخ

تابع فوق را به نحوه زیر ساده می كنیم :
Sinx+cosx=√2(1/√2sinx+1/√2cosx)= √2sin(x+π/4)
پس از آنجاییكه تابع سینوس بین منفی یك ویك است پس تابع فوق همواره بین رادیكال 2 و منفی رادیكال 2 است.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : پنج شنبه 23/11/1382 | پاسخ : چهارشنبه 6/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 79 بار

تگ ها :

UserName