• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48882

پرسش

در پاسخ اعصا ب سمپاتیك در برابر موقعیت های تنش زا كه با ترشح اپی نفرین است این ماده (اپی نفرین )به عنوان هورمون عمل میكند و یا انتقال دهنده عصبی ؟

پاسخ

تحریك اعصاب سمپاتیك مدولای غدد فوق كلیوی باعث ازاد شدن مقدار زیادی اپی نفرین و نور اپی نفرین در خون میشوند این هورمونها همیشه در زمانی كه اعضای مختلف مستقیما توسط فعال شدن عمومی سمپاتیك تحریك میشوند از مدولای فوق كلیوی ازاد میشوند و به اعضا مختلف میروند .حال اگر این مواد توسط فیبرهای عصبی از پیوستگاههای سیناپسی ازاد شوند و با اثر موضعی خودكار سلول را كنترل كنند نقش میانجی عصبی را دارد .البته من در بعضی از قسمتهای كتابهای فیزیولوژی در نقش انتقال دهنده باكلمه هورمون نیز برخورد كرده ام .

مشاور : خانم كريمي | پرسش : پنج شنبه 23/11/1382 | پاسخ : يکشنبه 26/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 95 بار

تگ ها :

UserName