• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48880

پرسش

در كتاب شیمی پیش دانشگاهی اشاره شده است : قدرت اسیدی اسیدهای آلی خیلی كمتر از قدرت اسیدی اسیدهای معدنی است . اما با توجه به ka اسید هیپو كلرو و اسیدهای آلی مثل اسید فرمیك و اسید استیك و یا اسید بنزوئیك مشاهده میشود كه اسید معدنی هیپو كلرو ضعیفتر است ؟

پاسخ

این یك مطلب كلی است كه میانگین قدرت اسیدی اسیدهای آلی خیلی كمتر از میانگین قدرت اسیدی اسیدهای معدنی است. در كل این درست است. اما شما آمده‌اید و قویترین اسیدهای آلی را با یكی از ضعیف‌ترین اسیدهای معدنی مقایسه كرده‌اید و درنتیجه قانون كلی بالا نقض شده است. اسیدهای آلی دارای گروه عاملی COOH هستند. كربن عنصری است كه الكترونگاتیوی زیادی ندارد و گروه OH به آن متصل است، هر چه میزان الكترونگاتیوی عنصر مركزی بیشتر باشد، الكترونهای اكسیژن و اكسیژن نیز الكترونهای ئیدروژن را با قدرت بیشتری به سمت خود كشیده و درنتیجه یون ئیدروژن مثبت راحت‌تر از مولكول جدا شده، قدرت اسیدی بالا می‌رود. اسید فرمیك، HCO2H یكی از قویترین اسیدهای آلی است كه ثابت یونش آن برابر 4- ** 10 * 8/1 است( ** به معنای توان است). در حالیكه ثابت یونش اسید هیدرویدیك كه یك اسید قوی در بین اسیدهای معدنی است، برابر 9**10*3 است. پس به طور كلی قدرت اسیدی اسیدهای معدنی، خیلی بیشتر از اسیدهای آلی است.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : پنج شنبه 23/11/1382 | پاسخ : سه شنبه 28/11/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 121 بار

تگ ها :

UserName