• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48879

پرسش

در فصل دستگاه عصبی كتاب زیست 3 میخوانیم :هر تار یا رشته عصبی از یك آكسون یا یك دندریت بلند تشكیل یافته است .در حالیكه میدانیم عقده های نخاعی همان جسم سلولی نورون های حسی هستند كه جزء اعصاب نخاعی میباشند پس چگونه هر عصب فقط از یك آكسون یا دندریت تشكیل یافته است ؟

پاسخ

جواب شما در سوالتان معلوم است همانطور كه خودتان اشاره كردید به اكسون و یا دندریت رشته عصبی گویند اما هر عصب از نورونها تشكیل شده كه هر نورون از جسم سلولی و رشته ها تشكیل شده كه این رشته ها اكسون و دندریت میباشند.

مشاور : خانم كريمي | پرسش : پنج شنبه 23/11/1382 | پاسخ : شنبه 25/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 84 بار

تگ ها :

UserName