• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48769

پرسش

فارنهایت چگونه دماسنج را درجه بندی كرده است؟
و رابطه بین درجه سلسیوس و درجه فارنهایت چیست ؟
با تشكر

پاسخ

مقایسهای سلسیوس و فارنهایت بر حسب كلوین كه مقیاس بنیادی دما در علوم است تعریف می شوند .
رابطه بین سلسیوس و كلوین به صورت زیر است
K=C-273.5
و رابطه بین سلسیوس و فارنهایت رابطه زیر است .
F=32+(9/5)C

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : سه شنبه 21/11/1382 | پاسخ : چهارشنبه 22/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 314 بار

تگ ها :

UserName