• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48742

پرسش

لطفا همانندسازی را توضیح دهید ؟

پاسخ

هماند سازی در طی مرحله s چرخه سلولی روی میدهد در این مرحله DNA و هیستونها ساخته میشوند تا كروماتین را به وجود اورند همانند سازی در سكانس نوكلوئیدی خاصی شروع میشود در انسان این نقاط بیش از یك عدد میباشد.DNA هلیكاز مبدا همانند سازی را میشناسد و چنگال همانند سازی را بوجود میاورد چنگال شامل دو قسمت پیشرو و پیرو میباشد DNA پرمیاز اغازگرهای كوتاه RNA را در طول پیرو میسازد DNA پلی مراز الفا از یك اغاز گر RNA برای ساختن DNA استفاده میكند .كه به این قطعه اكازاكی گویند برای تشكیل رشته پیوسته از قطعات اكازاكی انزیم ترمیم كننده DNA اغازگرهای RNA رابا DNA جایگزین میكند .DNA لیگاز قطعات DNA را به هم وصل میكند

مشاور : خانم كريمي | پرسش : سه شنبه 21/11/1382 | پاسخ : يکشنبه 26/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 75 بار

تگ ها :

UserName