کد: 48693

پرسش

وقتی حركت جسمی به سمت بالا وشتاب به سمت ÷ایین باشد حركت جسم چگونه خواهد بود؟ كند شونده یا تند شونده.

پاسخ

اگر شتاب برایند به سمت مخالف جهت حركت باشد ، خب حركت كند شونده است .البته باید توجه شود كه علامت ها به درستی رعایت شده اند . یعنی مثلا شتاب منفی رو به پایین ، همان شتاب مثبت رو به بالا می باشد

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : دوشنبه 20/11/1382 | پاسخ : چهارشنبه 22/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName