• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48603

پرسش

به نام خداوند بخشنده ی مهربان
معادله خطی به صورت[ a تقسیم بر 2 + 1 ]= 3x-2y مفروض است. به ازای چه مقدار a از مبدا مختصات می گذرد؟
ناتوان ترینِ مردم كسی است كه در دوست یابی ناتوان است
و از او ناتوان تر آن كه دوستان خود را به راحتی از دست بدهد

پاسخ

پاسخ داده شد.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : يکشنبه 19/11/1382 | پاسخ : يکشنبه 3/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 63 بار

تگ ها :

UserName