• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48597

پرسش

در شكل زیر وقتی تخته را با سرعت ثابت حركت می دهیم وزنه ثابت است ولی وقتی شتاب می دهیم آنگاه وزنه خلاف جهت حركت می كند.علت این پدیده آیا اینرسی جسم است یا طبق قانون سوم نیوتن همان عكس العمل است؟
اگر با سرعت ثابت كه می رودنا گهان ترمز كند به سمت جلو می رود آیا این هم اینرسی است یا نه؟آیا با سرعت ثابت می رود یا شتابدار؟
اینرسی را توضیح دهید

پاسخ

متاسفانه شكل مورد نظر شما به همراه سوال شما ارسال نشده است .
اما برای بحث در خصوص این سوالات مواردی كه باید مورد توجه قرار گیرد ، موارد زیر است .
یكی اصطكاك بین دو سطح است ، جرم جسم بالایی یكی دیگر از عوامل مهم است ، شتابی كه به جسم پایینی داده می شود نیز از موارد مهم دیگر است .
خب در این مسایل هم اینرسی (تمایل اجسام به حفظ وضعیت خود) مهم است و هم نیروی عمل و عكس العمل (هر نیرویی كه جسم پایینی به بالایی وارد می كند(مثلا به سبب اصطكاك) ، جسم بالایی هم به پایینی وارد می كند ).
در هردو حالتی كه شما عنوان كردید هم اینرسی و هم نیروی عكس العمل وجود دارد .
یعنی چون جسم بالایی تمایل دارد حالت خود را حفظ كند ، نسبت به جسم پایینی حركت می كند . در ضمن نیرویی كه مانع حركت جسم بالایی می شود همان نیروی اصطكاك است كه به هر دو سطح جسمها اعمال می شود .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : يکشنبه 19/11/1382 | پاسخ : چهارشنبه 22/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 64 بار

تگ ها :

UserName