کد: 48529

پرسش

1 : غزل این بیت را كامل بگویید :
خواب آن نرگس فتان تو بیچیزی نیست ...
خواب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست
این یكی رو تا فردا برام بفرستید ( حدودا یه برگ كلاسور ) :علل و چگونگی انقلاب مشروطه ...
متشكرم ... طلوع 25 بر شما مبارك ...
ولادت ولایت هادی مبارك

پاسخ

رجوع شود به سؤال 48530

مشاور : ۰ طلوع | پرسش : شنبه 18/11/1382 | پاسخ : يکشنبه 26/11/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName