• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48520

پرسش

لطفا ً كاربرد آمونیاك را در صنعت تو ضیح دهید .

پاسخ

برای یافتن پاسخ خود، لطفاْْ به پاسخ سؤال كد 47540 مراجعه فرمائید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : شنبه 18/11/1382 | پاسخ : يکشنبه 19/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 80 بار

تگ ها :

UserName