کد: 48496

پرسش

در قسمت چت بعد از اینكه ای میل و رمز عبور را وارد میكنم تنها یك صفحه سفید میاید.
چگونه وارد این قسمت شوم.

پاسخ

مشاور : حسيني | پرسش : شنبه 18/11/1382 | پاسخ : شنبه 18/11/1382 | | | 0 سال | چت | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName