• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48362

پرسش

فهرستی ازنوع ومنبع الینده های هوادرتهران ارائه نمایید. همجنین سهم وسمهم هریك ازاین منابع رادرالودگی هواتخمین بزنید.

پاسخ

در این زمینه شما باید از سایتهای مخصوص سازمان حفاظت محیط زیست كمك بگیرید. شما می‌توانید ابتدا از 118 شماره تلفن این سازمان را گرفته و سپس از آنها بخواهید سایتی به شما معرفی كنند كه در آن اطلاعات مورد نظر شما وجود داشته باشد.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : جمعه 17/11/1382 | پاسخ : يکشنبه 19/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 84 بار

تگ ها :

UserName