کد: 48349

پرسش

چرا من نمی توانم از هارد خودم برای دوستم عكس بفرستم؟

پاسخ

مشاور : سعيد شاه ملكي | پرسش : جمعه 17/11/1382 | پاسخ : جمعه 17/11/1382 | | | 0 سال | اينترانت | تعداد مشاهده: 36 بار

تگ ها :

UserName