کد: 48322

پرسش

كل پذیرش مهندسی پزشكی دانسگاه های دولتی

پاسخ

هنوز دفترچه پذیرش امسال دانشگاه سراسری منتشر نشده است.

مشاور : آقاصالح | پرسش : جمعه 17/11/1382 | پاسخ : پنج شنبه 23/11/1382 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName