کد: 48299

پرسش

با عرض سلام
من یك سوال ریاضی دارم
معادله خطی بنویسید كه از نقطه ای به طول8 واقع بر خط 7=ط-غ3 مواضی نیمساز ربع دوم وچهارم رسم شود
منظور از(ط)ایكس و منظور از(غ)ایگرگ است
بسیار متشكرم.

پاسخ

با سلام
داریم:
3y-x=7 , x=8 پس y=5 خواهد بود و چون شیب خط نیمساز ربع دوم و چهارم برابر 1- است داریم:
y-5 =-(x-8) ==> y=-x+13

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : پنج شنبه 16/11/1382 | پاسخ : دوشنبه 4/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 43 بار

تگ ها :

UserName