کد: 48267

پرسش

من نمئ توانم برنامه ریزی برائ درسهایم بكنم .آیا شما برای من برنامه ریزی می كنی؟

پاسخ

تكراری48268

مشاور : آقای دارابي | پرسش : پنج شنبه 16/11/1382 | پاسخ : جمعه 17/11/1382 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName