کد: 48256

پرسش

بهتر است كه موسیقی هاىپاپ خود را جدیدتر و بیشتر از همیشه نماید
یك نمونه: خط قرمز و مسافری از هند
فقط به خاطر تو و موسیقی های جذاب دیگر
فقط سریعتر
((باتشكر))

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : پنج شنبه 16/11/1382 | پاسخ : پنج شنبه 16/11/1382 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName