کد: 48240

پرسش

تكلم در دم صورت می گیرد یا بازدم چرا؟

پاسخ

باز دم

مشاور : خانم كريمي | پرسش : پنج شنبه 16/11/1382 | پاسخ : دوشنبه 20/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 52 بار

تگ ها :

UserName