• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48205

پرسش

ثابت كنید زاویه بین دو عقربه ساعت از فرمول:
قدر مطلق 5.5m - 30h بدست می آید

پاسخ

زاویه هر عقربه را نسبت به ساعت 12 می سنجیم.در هر دور 12 ساعت و 60 دقیقه داریم .نحوه حركت عقربه ها را با فرض آنكه ثانیه شمار نداریم بررسی می كنیم.
برای گذشتن هر دقیقه ، دقیقه شمار یك واحد به جلو می رود.یك واحد دقیقه شمار برابر یك شصتم دور كامل است زیرا در هر دور 60 دقیقه داریم.در حقیقت هر واحد دقیقه برابر 6 درجه است .حال فاصله هر واحد ساعت برابر 30 درجه است زیرا در یك دور كامل 12 ساعت داریم.برای هر 60 دقیقه ،ساعت شمار یك واحد یعنی 30 درجه حركت می كند.چون این حركت تدریجی است،برای گذشتن هر دقیقه ،عقربه ساعت شمار،مقداری جابجا می گردد.این حركت تدریجی در 60 گام (60 دقیقه ) انجام می شود.یعنی در هر 1 ساعت عقربه ساعت شمار فاصله 30 درجه را در 60 گام طی می كند.یعنی برای هر دقیقه 0.5 واحد حركت می كند.
با توجه به بحث بالا فرض كنید كه ساعت h و m دقیقه است.عقربه دقیقه شمار m واحد طی كرده است یعنی 6m درجه .و عقربه ساعت شمار در بین h و h+1 قرار دارد و در ضمن m گام بین این دو طی كرده است یعنی 30h+0.5m.پس زاویه نهایی قدر مطلق تفاضل این دو خواهد بود:
5.5m-30h

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : پنج شنبه 16/11/1382 | پاسخ : دوشنبه 3/1/1383 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 9157 بار

تگ ها :

UserName