کد: 48185

پرسش

چرا در ÷رسش از شما نمیتوان از توان اعداد در ریاضی استفاده كرد
با تشكر از اینترنت های رایگانتان

پاسخ

مشاور : حسيني | پرسش : چهارشنبه 15/11/1382 | پاسخ : چهارشنبه 15/11/1382 | | | 0 سال | فني سايت | تعداد مشاهده: 26 بار

تگ ها :

UserName