• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48163

پرسش

سلام
لطفا نام تمامی عناصر رادیواكتیویته را بگویید.و درباره ی یكی یك مقدار توضیح
دهید.

پاسخ

اورانیم (سیاره اورانوس ) U : نقطه ذوب 1132 درجه سانتیگراد . نقطه جوش 3818 درجه سانتیگراد، كاشف هاینریش كلپرات 1789 و تشخیص رادیواكتیو توسط بكرل 1896 ، فلز رادیو اكتیو ، چكش خوار و شكننده ، سفید نقره‌ای
پلوتونیم (سیاره پلوتن ) Pu : نقطه ذوب 641 ، نقطه جوش 3232 ، كاشف گلن سیبرگ 1941 ، فلز رادیواكتیو جز‌ء اصلی سلح‌های اتمی
پروتاكتینیم ( پدر اكتینیم ) Pa : فلز رادیواكتیو سفید نقره‌ای
توریم ( خدای اسكاندیناویایی رعد ) Th : فلز رادیو اكتیو خاكستری رنگ
استاتین ( ناپایدار ) At : هالوژن رادیو اكتیو ناپایدار
رادیم (اشعه )Ra : فلز رادیو اكتیو سفید نقره‌ای
پلونیم (كشور لهستان زادگاه ماری كوری Po ( : عنصر بی‌نهایت كم‌یاب
كوریم یا كیوریم ( به افتخار پیر و ماری كوری Cm ( : فلز رادیو اكتیو مصنوعی ، چكش‌خوار ، نقره‌ای
فرانسیم (فرانسه ملت كشف كننده عنصر )Fr : بسیار ناپایدار
رادون ( تلفیق دیگری از نام عنصر رادیم Rn ( : گاز رادیو اكتیو سنگین
بركلیم ( به خاطر محل كشف ، شهر بركلی كلیفرنیا) B k :فلز رادیو اكتیو مصنوعی

مشاور : خانم ايلي | پرسش : چهارشنبه 15/11/1382 | پاسخ : چهارشنبه 15/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 86 بار

تگ ها :

UserName