• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48162

پرسش

ضریب شكست آب 1.33است و محاسبه كردم ضریب شكست آب - شكر 1.46است حالا آیا می توانم بگویم كه
1.33/(1.33-1.46)= غلظت شكر؟
لطفا فرمولی بگویید كه غلظت در آید

پاسخ

از این فرمول نمی‌توانید استفاده كنید،، فكر نمی‌كنم فرمولی در این زمینه وجود داشته باشد و اگر هم باشد ، من اطلاعی ندارم. تا آنجا كه من می‌دانم، برای اینكه بخواهید از اندازه‌گیری ضریب شكست برای تعیین غلظت به عنوان مثال غلظت شكر محلول در آب استفاده كنید، مراحل زیر را باید انجام دهید. در ابتدا باید حدود 5 یا 6 یا بیشتر محلول با غلظت معلوم بسازید. مثلاْْ غلظتهای 1 گرم در 100 گرم آب، 2 گرم در 100 گرم آب، 3 گرم در 100 گرم آب، 4 گرم در 100 گرم آب، 5 گرم در 100 گرم آب و 6گرم در 100 گرم آب، سپس ضریب شكست همه‌ی این محلولها را اندازه بگیرید و سپس برای این اعداد نمودار ضریب شكست بر حسب غلظت را رسم كنید. چنانچه مراحل نمونه‌ی معلوم سازی را درست و دقیق انجام داده باشید، غالباْْ یك خط راست به دست می‌آورید. این خط یك شیب دارد، با استفاده از شیب، یا ضریب زاویه‌ی خطی كه بدست آورده‌اید، می‌توانید غلظت محلول مجهول از همان نوع ( آب و شكر) را بدست آورید. بدین صورت كه ضریب شكست محلول مجهول ( مقدار y ) را اندازه گرفته و با استفاده از فرمول ضریب زاویه ، و ضریب زاویه‌ای كه بدست آورده‌اید، مقدار غلظت ( x نقطه ) را می‌توانید بدست آورید.
در صورت بودن نكات مجهول، دوباره سؤال بفرمائید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : چهارشنبه 15/11/1382 | پاسخ : جمعه 17/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 165 بار

تگ ها :

UserName