• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48154

پرسش

به جسمی به جرم 4كیلوگرم نیروی 8 نیوتونی وارد می شود اگر نیرو با افق
زاویه 45 درجه بسازد و جسم از حال سكون
شروع به حركت كند. جابه جایی جسم را
بعد از 10 ثانیه حساب كنید ؟

پاسخ

خب بسیار ساده است ، شما ابتدا باید نیروی افقی كه به جسم وارد می شود را با روابط مثلثاتی به دست آورید .
مثلا می توانید از رابطه فیثاغورث كمك بگیرید .
پس شما نیرو را به دونیروی افقی و عمودی تجزیه كردید.
حال با توجه به رابطه (F=ma) می توانید شتاب جسم را حساب كنید .
شتاب كه محاسبه شد می توانید با رابطه X=1/2 a t2 مقدار جابجایی را محاسبه كنید .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : چهارشنبه 15/11/1382 | پاسخ : چهارشنبه 22/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 54 بار

تگ ها :

UserName