کد: 47919

پرسش

چرا ÷اسخ سوال هفتگی 20/10/82 را نمی دهید و اصلا چرا ÷اسخهای هفتگی را اینقدر دیر می دهید

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : دوشنبه 13/11/1382 | پاسخ : دوشنبه 13/11/1382 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName