• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 47907

پرسش

بررسی كارآیی و ساختمان اندامهای داخلی بدن

پاسخ

- ماشین ها برای نگهداری اجزای گوناگون خود به چارچوی نیاز دارند. در انسان این چارچوب همان اسكلت است كه از یش از 200 استخوان در اندازه های گوناگون تشكیل شده است. استخوان حاوی سلولهایی است كه با پوشش سخت وغیر زنده ای از مواد معدنی كه عمدتا كلسیم می باشد در بر گرفته شده اند.
- مفصل ها: در جاهایی هستند كه دو یا چند استخوان را به هم متصل می كنند. در بدن انسان بیش از 70 مفصل خم شده وجود دارد. مفصلها به دو نوع مفصل چرخشی و لولایی تقسیم می شوند.
- ماهیچه ها: ماهیچه ها موتور حركتی بدن هستند. بیش از 600 عدد از آنها در بدن انسان یافت می شود. سوختشان نوعی قند به نام گلوكز است. ماهیچه ها اكسیژن خود را از خون می گیرند.
- كارخانه سوخت: اغلب غذا ها مستقیما در بدن به مصرف سوخت نمی رسند. بلكه آنها ابتدا باید در كارخانه سوخت بدن كه همان دستگاه گوارش است به مواد قابل حل در آب همچون گلوكز تبدیل شوند. تا بتوانند از راه جریان خون به اندام های بدن پخش شوند. گوارش از دهان آغاز شده سپس در مری و بعد معده و روده كوچك ادامه پیدا می كند.
- كبد: گلوكزی كه در بدن تولید می شود معمولا مقداری اضافه می آید كه در قسمتی به نام كبد یا جگر ذخیره می شود.
- دستگاه عصبی: كار این دستگاه ك حاوی رشته های عصبی می باشد هدایت و تنظیم بدن و كارهای آن می باشد. مثل برقرای تعادل در هنگام راه رفتن و یا نشستن.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : دوشنبه 13/11/1382 | پاسخ : شنبه 2/12/1382 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 72 بار

تگ ها :

UserName