کد: 47886

پرسش

تاریخچه ریاضیات

پاسخ

با سلام
با توجه به وسعت موضوع مربوطه و اینكه پاسخ به سوالات محدودتر ،بار آموزشی بیشتری دارد تا بیان ساده یك مطلب.لطفا سوال خود را محدودتر و در مورد یك بخش خاص معرفی كنید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : يکشنبه 12/11/1382 | پاسخ : يکشنبه 3/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 37 بار

تگ ها :

UserName