• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 47885

پرسش

{{{{{لطفا سریع(تا روز چهارشنبه) }}}}}}}
{{{{{{{جواب دهید }}}}}}}}}
چند وقت پیش سؤالی مبنی بر:
(("برای درس معارف اسلامی تحقیق گرفته ام می خواهم موضوعی باشد كه اطلاعاتی مفید در اختیار دانش اموزان قرار گیرد
موضوعی باشد كه به درد دانش آموزان 16 ساله بخورد در باره دین اسلام و پای بندی به آن و افزایش اعتقاد افرادی (دانش اموزان همكلاسی ام)كه كمی در این مورد سست هستند بذای انتخاب موضوع كمك میخواهم
شما موضوعی پیشنهاد كنید
كمی هم در مورد مطلب آن موضوع"))
با كد(41669)
مو ضوع جالب بود / كتابهایی كه معرفی كردید خواندم
لطفا چند كتاب دیگر معرفی كنید///
می خواهم تحقیقم كامل و جامع باشد
{{{{{{{{{{{{{با كمال تشكر}}}}}}}}}}}}}}

پاسخ

با سلام و عرض تحیت!
كتاب "خودشناسی برای خودسازی" و "به سوی خود سازی" ـ كه این تفصیل همان كتاب اول است ـ از استاد محمدتقی مصباح یزدی بسیاری از این مباحث را در خود دارد؛ به خصوص اثبات این كه نهایت لذت چیست؟ و راه رسیدن به آن كدام است؟ و … .
در صورت باقی ماندن سؤال باز با ما تماس بگیرید.
با التماس دعا.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : يکشنبه 12/11/1382 | پاسخ : شنبه 18/11/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 79 بار

تگ ها :

UserName