• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 47774

پرسش

چرا دو آهن ربای نعلی شكل از دو قطب هم نام ونا هم نام به هر حال هم دیگر را جذب می كنند؟

پاسخ

دو آهن ربای نعلی شكل مانند آهن رباهای مستقیم قطبهای هم نامشان همدیگر را دفع و نا هم نام یكدیگر را م ربایند. این كار به دلیل وجود میدان های مغناطیسط اتفاق می افتد. به شكل توجه كنید.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : شنبه 11/11/1382 | پاسخ : شنبه 2/12/1382 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 105 بار

تگ ها :

UserName