• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 47770

پرسش

بنام خدا
50 نام از اسامی روز قیامت در قرآن

پاسخ

با عرض سلام و تحیت!
در قیامت حوادث گوناگون ـ اعم از شیرین و سرور آفرین، و تلخ و كمرشكن ـ رخ می‌دهد. از این رو قرآن مجید قیامت را با نام هایی متناسب با پدیده‌های متنوع معرفی كرده است. قرآن با بیش از یك صد نام چهره قیامت را به تصویر كشیده است. آن چه ما در پی می‌آوریم ـ به تقاضای شما ـ تنها نیمی از این اسماء است.
1 ـ قیامت 2 ـ الیوم الآخر 3 ـ یوم الحق 4 ـ یوم مشهود 5 ـ میقات 6 ـ ساعت 7 ـ میعاد 8 ـ وقت معلوم 9 ـ یوم الوعید 10 ـ یوم عظیم 11 ـ منتهی 12 ـ رستاخیز 13 ـ مساق 14ـ یوم الفرار 15 ـ غاشیه 16 ـ داهیه 17 ـ وقوف 18 ـ یوم الجمع 19 ـ یوم العرض 20 ـ یوم البلاء 21 ـ یوم الحساب 22 ـ حكم 23 ـ وزن 24 ـ یوم الفصل 25 ـ یوم الفتح 26 ـ یوم التغابن 27 ـ یوم الحسره 28 ـ یوم الخلود 29 ـ یوم البقاء 30 ـ مأوا 31 ـ مآب 32 ـ یوم موعود 33 ـ مرصاد 34 ـ یوم محیط 35 ـ یوم التلاق 36 ـ منافسه 37 ـ فزع 38 ـ جزع 39 ـ یوم ثقیل 40 ـ یوم عسیر 41 ـ یوم عقیم 42 ـ یوم الفاقره 43 ـ یوم الساحره 44 ـ یوم الخروج 45 ـ یوم القارعه 46 ـ یوم الدین 47 ـ فردا 48 ـ یوم الازفه 49 ـ واقعه 50 ـ یوم كبیر.
برای مطالعه بیشتر می‌ توانید از كتاب "معاد در قرآن"، تألیف آیت الله جوادی آملی بهره‌ مند شوید.
با آرزوی توفیق.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : شنبه 11/11/1382 | پاسخ : شنبه 18/11/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 114 بار

تگ ها :

UserName