کد: 451

پرسش

سلام
این سبد قرعه كشی چی شد؟

پاسخ

آقا مرتضی سلام
بهزودی فعال خواهد شد، كمی صبر كنید

مشاور : طالبی | پرسش : يکشنبه 1/10/1381 | پاسخ : يکشنبه 1/10/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 28 بار

تگ ها :

UserName