کد: 42667

پرسش

فرمول سرعت در یك آونگ ساده چیست وچه ارتباطی با دوره دارد؟

پاسخ

حركت یك آونگ ساده ، یك حركت هماهنگ ساده است و فرمول سرعت آن ، در صفحه 87 كتاب فیزیك پیش دانشگاهی ( فرمول 10-3) بیان شده است . كه با كمی دقت می توانید پی به رابطه آن با دوره نیز ببرید .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : چهارشنبه 3/10/1382 | پاسخ : شنبه 6/10/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 124 بار

تگ ها :

UserName