کد: 39258

پرسش

آیا دوست شدن با دختران به شرطی كه فقط در حد یك دوستی عادی باشه و سكس در آن نباشه اشكال دارد؟

پاسخ

دوست عزیز! در شرع مقدس اسلام برای ارتباط مرد و زن نامحرم، قوانین و ضوابطی قرار داده شده است كه شایسته است هر مسلمانی، آنها را رعایت نمایید. بطور كلی، هر مسأله و عاملی كه موجب تحریك شهوت بین نامحرم شود، از نظر شرعی اشكال دارد. لذا در ارتباط با نامحرم باید به مقداری كه لازم و ضروری است، اكتفا شود. چرا كه هیچ انسانی از وسوسه های شیطان و نفس اماره در امان نیست؛ و هر چقدر هم كه دو طرف به خود مطمئن باشند، ولی وسوسه های شیطان راه خود را پیدا خواهد كرد، و خدای ناكرده آنها را فریب خواهند داد. در روایت است كه دو زن و مرد نامحرم در جایی كه كسی نیست با هم تنها نمانند، چرا كه نفر سوم آنها شیطان است كه در آن میان ایجاد وسوسه می كند. از این رو در این گونه روابط باید به قدری كه لازم است و متعارف می باشد اكتفا نمود. برای آگاهی بیشتر در زمینه ارتباط با نامحرم می توانید به كد 24080، در بخش تازه های مذهبی سایت مراجعه كنید. پیروز باشید. مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : چهارشنبه 12/9/1382 | پاسخ : دوشنبه 17/9/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName