کد: 39232

پرسش

در شعر تو را می خوانم مقصودشاعر از جمله ی ما این را از گذشته به ارث می بریم چیست؟

پاسخ

/با سلام و ادای احترام به محضر شما دوست عزیز/
مقصود این است كه « رنج و عذاب و دردهایی كه در جامعه امروز موجود است ، ریشه و نطفه‌اش در گذشته پدید آمده است. و همچنین گذشته تاریخ نیز به ما می‌گوید : برای آزادی و رهایی از ستم و ظلم و اسارت باید متحد شد. یكپارچه به سوی این هدف گام برداشت و حال شاعر در كنار این حرف خود نیز طعنه‌ای می‌زند كه : « باز هم گذشتگان ما مقاومتی نكردند و حالا دارد این بی‌مقاومتی در ضمیر جامعه بشری امروز نیز ریشه می‌دواند و این یادگاری است كه از گذشته تاریخ به ارث برده‌ایم ... مؤید و منصور باشید ...

مشاور : ۰ طلوع | پرسش : سه شنبه 11/9/1382 | پاسخ : سه شنبه 11/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 29 بار

تگ ها :

UserName