کد: 39189

پرسش

در مورد سنتهای تاریخ در قرآن اطلاعاتی می خواهم.اگر به صورت مقاله باشد بهتر است.

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
متأسفانه اطلاع كاملی در مورد مقالاتی كه در این زمینه به رشته تحریر درآمده است، در اختیار نداریم. ولی در این باره كتاب های زیر می تواند برای شما سودمند باشد:
1. "جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن"، تألیف استاد مصباح یزدی.
2. "سنتهای تاریخ در قرآن"، تألیف شهید سیدمحمدباقر صدر.
3. "جامعه و تاریخ"، تألیف شهید مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج2.
4. "سنت های الهی"، تألیف عبدالكریم زیدان، ترجمه مصطفی ذوالفقارطلب.
با این وجود شما می توانید با مركز پژوهش های علوم قرآنی(قم 7742150 و 7742160) تماس بگیرد و از اطلاعات سودمند آنان ـ كه البته از اطلاعاتی كه ما در اختیار شما قرار داده ایم گسترده تر است! ـ بهره مند شوید.
با آرزوی توفیق.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : سه شنبه 11/9/1382 | پاسخ : شنبه 15/9/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName