کد: 38853

پرسش

آیاعبارت زیر درست است؟
اگر مججموعه ای كه از پائین كراندار باشدتمام زیر مجموعه های ناتهی از آن از پاین كراندارند؟

پاسخ


سلام،با عرض پوزش از تاخیری كه پیش آمد،سوالات شما حد اكثر یك یا دو روز بعد جواب داده می شود.پس سوالات دیگری كه دارید را مطرح كنید.

بله،اگر مجموعه ای از پایین كراندار باشد یعنی هر عضو آن از عدد ی مانند k بزرگتر است و اعضای هر زیرمجموعه آن اعضای مجموعه اصلی هستند و از آن عدد بزرگترند پس از پایین كراندار است

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : يکشنبه 9/9/1382 | پاسخ : شنبه 15/9/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName