کد: 38754

پرسش

شاهدان(در امور خانواده ) چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟
كسیكه فرزند شهید است می تواند از اعضای بنیاد شهید به عنوان شاهد استفاده كند.

پاسخ

با سلام و عرض ادب
شرایط شاهد عبارت است از بلوغ ، عقل ، طهارت مولد ، ایمان ، عدالت ، عدم وجود انتفاع شخصی(سود) یا رفع ضرر برای شاهد، عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوا ، عدم اشتغال به ولگردی و تكدی ( گدایی ) ، عدم اشتهار به فساد .
در صورت وجود شرایط فوق اعضای بنیاد شهید نیز می توانند به نفع فرزند شهید شهادت دهند .

مشاور : آقای قدوسي | پرسش : يکشنبه 9/9/1382 | پاسخ : شنبه 15/9/1382 | | | 0 سال | حقوقی | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName