کد: 38666

پرسش

با سلام
آیا در دو كلمه "چشم "و "جسم"یا "جسم" و "خشم" جناس وجود دارد؟
با تشكر

پاسخ

با سلام
در دو كلمه « چشم » و « خشم » جناس مطرف وجود دارد. یعنی دو كلمه در یكی از دو طرف ابتدا یا انتها با هم در تفاوت حرف می‌بـــاشند . . . امــا ایــن دو كلمــــه بــــا كلمه « جسم » جناس ندارند.

مشاور : ۰ طلوع | پرسش : شنبه 8/9/1382 | پاسخ : سه شنبه 11/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 10 بار

تگ ها :

UserName