کد: 38546

پرسش

علی4 برابر سن برادرش سن دارد اگر سن برادرش 34باشد سن علی چقدر است؟

پاسخ

34*4=136

مشاور : خانم بافنده | پرسش : جمعه 7/9/1382 | پاسخ : دوشنبه 10/9/1382 | دبستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName