کد: 38495

پرسش

به نام خدا
با سلام وخسته نباشیدو آرزوی توفیق
1- طبق متن كتاب در مورد قوانین مندل می توان از قانون اول مندل استنباط كرد كه دو الل جایگاه مشابهی را روی دو كروموزم همتا اشغال می كنند لطفاً توضیح بفرمایید چگونه این مطلب اسنباط می شود؟
2- به نظر می آید كه چند اشكال در كتاب زیست سال سوم وجود دارد.از جمله:
الف- با توجه به جدول صفحه239 این كتاب لاله گوش چسبیده غالب و لاله گوش آزاد مغلوب است در حالی كه در كتابهای قدیمی تر عكس این مطلب نوشته شده است و در ضمن لاله گوش من آزاد است در حالی كه لاله گوش مادرم چسبیده ولاله گوش پدرم آزاد است!
ب-در صفحه235)جدول نتایج آزمایش های مندل( طبق داده ها گل انتهایی در نخود فرنگی غالب و گل جانبی مغلوب است كه این با جدول صفحه 232كه غالب ها را بالا و مغلوب ها را پایین نوشته است تناقض دارد؟
ج-در صفحه 256 زیر جدول بالای صفحه نوشته شده است 9 نوع ژنوتیپ در حالی كهاگر تكراری ها را حذف كنیم 6 نوع ژنوتیپ وجود دارد.)یعنی ترتیب در مسائل ژنتیك مهم است؟(
د-صفحه 123 تعداد كروموزمهای مرغ و خروس را 76 عدد نوشته استدر حالی كه در كتاب های قدیمی 16 است؟
البته تمام این مطالب در اولین كتاب چاپ شده برای سالی –واحدی هاست شاید در كتاب های چاپ جدید تغییر كرده باشد كه متاسفانه من آن ها را در دسترس ندارم .
با تشكر بسیار

پاسخ

متاسفانه اطلاعات داده شده با كتاب من هم خوانی ندارند كتابی كه در دسترس من است چاپ 82 میباشد و با عرض پوزش كتاب چاپ قبل در دسترس من نیست به همین دلیل نتوانستم به شما كمك كنم

مشاور : خانم كريمي | پرسش : جمعه 7/9/1382 | پاسخ : دوشنبه 10/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 336 بار

تگ ها :

UserName