• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 38347

پرسش

لطفا در مورد فلز تنگستن و فلز سزیم به طور كامل توضیح دهید

پاسخ

تنگستن یكی از عناصر واسطه است كه در سومین سری عناصر واسطه قرار دارد. تنگستن حالات اكسایش متنوعی دارد و شیمی آن و مولیبدن در بین عناصر واسطه از همه پیچیده‌تر است. تنگستن انحصارا در تنگستاتها مثل، شئلیت، CaWO4 یا ولفرامیت Fe(Mn)WO4 یافت می‌شود. تنگستن پس از ذوب قلیلیی و انحلال در آب، به صورت WO3 با اسیدها رسوب داده می‌شود. این اكسیدها را با ئیدروژن واكنش داده و فلز را به صورت پودر خاكستری به دست می‌آورند:
WO3 (s) + H2 (g) = W (s) + 3H2O ( l )
مصرف عمده تنگستن در فولادهای آلیاژدار است، چون مقادیر كم آنها سختی و استحكام فولاد را به میزان قابل نوجهی افزایش می‌دهد. فولادهایی كه برای ساختن ابزار برش به كار می‌روند و سختی آنها حتی در گرمای قرمز محفوظ می‌ماند، تنگستن دارند. تنگستن در لامپهای الكتریكی به عنوان فیلامان به كار می‌رود . كاربید تنگستن در نوك مته‌ها به كار می‌رود. در زیر خواص تنگستن و ویژگیهای مربوط به ایزوتوپهای آن آمده است.
Name: Tungsten
Symbol: W
Atomic Number: 74
Atomic Mass: 183.84 amu
Melting Point: 3410.0 °C (3683.15 °K, 6170.0 °F)
Boiling Point: 5660.0 °C (5933.15 °K, 10220.0 °F)
Number of Protons/Electrons: 74
Number of Neutrons: 110
Classification: Transition Metal
Crystal Structure: Cubic
Density @ 293 K: 19.3 g/cm3
Color: Silver
Isotope Half Life W-180 Stable W-181 121.2 days W-182 Stable W-183 Stable W-184 Stable W-185 74.8 days W-185m 1.6 minutes W-186 Stable W-187 23.9 hours W-188 69.4 da
Date of Discovery: 1783
Discoverer: Fausto and Juan Jose de Elhuyar
Name Origin: From the Swedish words tungs ten (heavy stone)
Symbol Origin: From wolfram (its German name)
Uses: used widely in electronics industry
Obtained From: scheelite, wolframite


سزیم در گروه اول جدول تناوبی، گروه فلزات قلیلیی وجود دارد. رنگ زرد طلایی دارد.. چون به ازای هر اتم از این فلزات، تنها یك الكترون والانس وجود دارد، انرژی اتصال در شبكه‌ی انباشته‌ی این فلزات نسبتا پایین است. از این رو سزیم و دیگر هم‌گروه‌هایش، بسیار نرم بوده ، نقطه‌ی ذوب پائینی دارند.سزیم در واكنش با اكسیژن ، سوپر اكسید CsO2 تولید می‌كند. در زیر خواص سزیم و ویژگیهای مربوط به ایزوتوپهای آن آمده است.
Name: Cesium
Symbol: Cs
Atomic Number: 55
Atomic Mass: 132.90546 amu
Melting Point: 28.5 °C (301.65 °K, 83.3 °F)
Boiling Point: 678.4 °C (951.55005 °K, 1253.12 °F)
Number of Protons/Electrons: 55
Number of Neutrons: 78
Classification: Alkali Metal
Crystal Structure: Cubic
Density @ 293 K: 1.873 g/cm3
Color: silver
British Spelling: Caesium
IUPAC Spelling: Caesium
Cs-126 1.6 minutes
Cs-129 1.3 days
Cs-131 9.7 days
Cs-132 6.4 days
Cs-133 Stable
Cs-134 2.1 years
Cs-134m 2.9 hours
Cs-135 2300000.0 years
Cs-136 13.2 days
Cs-137 30.2 years
Cs-138 32.2 minutes
Cs-139 9.3 minutes
Facts

Date of Discovery: 1860
Discoverer: Fustov Kirchoff
Name Origin: From the Latin word caesius (sky blue)
Uses: removes air traces in vacuum tubes
Obtained From: pollucite, lepidolite

مشاور : خانم ايلي | پرسش : پنج شنبه 6/9/1382 | پاسخ : شنبه 8/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 151 بار

تگ ها :

UserName