• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 38321

پرسش

میوه ها در قران كدامند ودر كدام سوره ها هستندوبه چه صورت توضیح داده شده ان؟

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
میوه ها در قرآن به دو دسته تقسیم می شوند. دسته ای از میوه ها، میوه های دنیایی هستند، و دسته دیگر میوه های بهشتی.
نگرش به میوه های دنیایی از چند جنبه است.
گاه یادآوری این میوه ها به عنوان نعمت های الهی، كه ذكر اغلب میوه ها در قرآن به همین عنوان است؛ و گاه ذكر میوه ها به عنوان دسته ای از گیاهان و مأكولات انسانها است. و گاه نیز علت ذكر این میوه ها در قرآن برای ما به درستی معلوم نیست، همانند سوره "تین" كه در آنجا خداوند به انجیر و زیتون قسم می خورد؛ هر چند مفسرین در این باره بحث های فراوانی كرده اند.
ذكر میوه های بهشتی، در قرآن، تنها به خاطر ذكر نمونه ای از نعمت ها و پاداش های آخرتی صالحین است. هر چند ماهیت میوه های بهشتی برای ما به درستی معلوم نیست، ولی بنا به تصریح قرآن در بهشت از هر میوه ای دو نمونه وجود دارد.«فیها من كل فاكهة زوجان» (الرحمن/52)
البته در رابطه با این كه این دو نوع اشاره به چه دارد، باید سخنان مفسرین را مطالعه كرد، هر چند اقوال در این زمینه پراكنده است.
میوه های دنیوی كه در قرآن آمده عبارتند از:
خرما و انگور(نحل/67)، انگور، زیتون و انار(انعام/19)، خرما و انگور(مومنون/19)، انجیر و زیتون(تین/1).
از میوه های بهشتی نیز می توان به خرما و انار(الرحمن/67) و انگور(نبأ/33) اشاره كرد.
برای پیگیری و مطالعه بیشتر در این زمینه می توانید به تفسیرهای زیر، در ذیل تفسیر آیه هایی كه در فوق به آنها اشاره شده است، مراجعه كنید.
1. المیزان، تألیف علامه سید محمدحسین طباطبائی، به فارسی نیز ترجمه شده است.
2. تفسیر نمونه، تألیف آیت الله مكارم شیرازی.
3. تفسیر نوین، مرحوم محمد تقی شریعتی.
با آرزوی توفیق.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : پنج شنبه 6/9/1382 | پاسخ : چهارشنبه 19/9/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 188 بار

تگ ها :

UserName