• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 38289

پرسش

1-ثابت كنید بازده ماشین كارنو از فرمول روبرو بدست می اید؟
1-Tc/Th
2-چرا تراكم همدمای گازها در دماهای بالا سخت تر صورت میگیرد؟
3-در دو ماشین گرمایی كه با یك منبع گرم و سرد كار میكند
ماشینی كه با چرخه كارنو كار میكند بیشترین بازده را دارد؟

پاسخ

پاسخ سوال 1 : اثبات این فرمول بالاتر از سطح كتاب شما می باشد .
این رابطه توسط فردی به نام لرد كلوین پیشنهاد شده است كه در آن لرد كلوین یك مقیاس لگاریتمی را در این خصوص پیشنهاد كرده است . حال اگر باز اصرار به دانستن اثبات آن دارید عنوان كنید تا برایتان ارسال كنم .
پاسخ سوال 2: ساده ترین دلیل این است كه هرچه دما بالاتر باشد ، انرژی داخلی بالاتر بوده و در نتیجه جنبش مولكولی بسیار شدید است و این جنبش و حركت شدید مولكولها در برابر تراكم از خود مقاومت شدید نشان می دهند .
پاسخ سوال 3: پاسخ سوال شما به صراحت در صفحه 30 كتاب فیزیك 3 (رشته ریاضی ) پاسخ داده شده است .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : پنج شنبه 6/9/1382 | پاسخ : جمعه 7/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 483 بار

تگ ها :

UserName