• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 38245

پرسش

ba salam man chand vaght pish soal karde bodam ke lan ke reshtam ilectronic va dar shkheye kardanesh tahsil kardam aya mitonam dar daneshghahhaye marof edame tahsil bedam? va shoma ghoftid ke bayad bamadrake pish daneshghahi varede in danedhgahha besham yani man behich onvan ba inke shakheye tahsilim kardanesh hast kemitonam varede in daneshgaha bsham?va an ke man to che daneshgahhah hayi mitonam edame tahsil bedam?

پاسخ

اىنطور نىست كه شما نتوانىد در اىن دانشگاه ها شركت كنىد. شما مى توانىد با مراجعه به ىك مدرسه شبانه پىش دانشگاهى به صورت غىر حضورى تحصىل كنىد.

مشاور : آقاصالح | پرسش : چهارشنبه 5/9/1382 | پاسخ : يکشنبه 9/9/1382 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 69 بار

تگ ها :

UserName