کد: 38238

پرسش

آیا جدول مندلیف همان جدول تناوبی است ؟

پاسخ

بله. این دو نام برای جدول تناوبی عناصر بكار می‌رود.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : چهارشنبه 5/9/1382 | پاسخ : شنبه 8/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 26 بار

تگ ها :

UserName