• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 38114

پرسش

مطالبی چند در مورد فلز srیا استرانتیوم و كاربرد ان در پزشكی میخواستم
اگر جواب را زود تر بفرستید خوشحال میشوم

پاسخ

استرنسیم یكی از فلزات قلیایی خاكی است كه در دوره‌ی تناوبی پنجم قرار گرفته است و در نتیجه تعداد لایه‌های الكترونی آن پنج لایه است. استرنسیم در سال 1790 توسط كرافورد A. Crawford كشف شد. این فلز از استرونسیانیت SrSO4موجود در خاك بدست می‌آید. استرنسیم علاوه بر استفاده‌هایی كه از آن به عنوان فلز می‌شود، كاربردهای دیگری نیز دارد. از جمله،كربنات ( SrCO3 ) و اكسید (SrO) استرنسیم در صنعت مربوط به شكر كاربرد دارند.نیترات استرنسیم (Sr (NO3)2) در موارد نورزا و آتش‌زایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برمید و یدید آن در پزشكی كاربرد دارد. همچنین از انواع ایزوتوپهای استرنسیم در پزشكی استفاده می‌شود. همچنین به علت رنگ شعله‌ی قرمز درخشنده‌ی استرنسیم از آن به عنوان هشدار و همچنین در آتش‌بازیها استفاده می‌شود. اطلاعات كلیدی استرنسیم در زیر آمده است.
Basic Information
Name: Strontium
Symbol: Sr
Atomic Number: 38
Atomic Mass: 87.62 amu
Melting Point: 769.0 °C (1042.15 °K, 1416.2 °F)
Boiling Point: 1384.0 °C (1657.15 °K, 2523.2 °F)
Number of Protons/Electrons: 38
Number of Neutrons: 50
Classification: Alkaline Earth
Crystal Structure: Cubic
Density @ 293 K: 2.54 g/cm3
Color: yellowish
Atomic Structure

Number of Energy Levels: 5

Isotope Half Life
Sr-82 25.36 days
Sr-83 1.35 days
Sr-84 Stable
Sr-85 64.84 days
Sr-85m 1.27 hours
Sr-86 Stable
Sr-87 Stable
Sr-87m 2.8 hours
Sr-88 Stable
Sr-89 50.52 days
Sr-90 29.1 years
Sr-91 9.5 hours
Sr-92 2.71 hours
Sr-93 7.4 minutes
Facts

Date of Discovery: 1790
Discoverer: A. Crawford
Name Origin: After Strotian (a Scottish town)
Uses: flares, fireworks, crimson color
Obtained From: celestite, strontianite

مشاور : خانم ايلي | پرسش : سه شنبه 4/9/1382 | پاسخ : يکشنبه 9/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 85 بار

تگ ها :

UserName